İK Politikası ve Uygulamaları

 

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş., kurulduğu 1997 yılından bu yana çalışanlarını “en değerli sermayesi” olarak görmektedir. Faaliyet gösterdiği bölgelerde hem istihdam fırsatları yaratmakta hem de insanların refah içinde yaşamasını sağlamaktadır.

Hizmet kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan İnsan Kaynakları Yönetimi; alanında uzman, yaratıcı, motivasyonu yüksek ve yüksek potansiyelli insan kaynağını bünyemize kazandırmak, eğitim olanakları ile çalışanlarımızın hem beceri hem de teknik bilgi kazanmalarını sağlamak, uyguladığımız performans yönetimi ile çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini teşvik eden ve onlara değer veren, bu sayede tercih edilen şeffaf bir iş ortamı yaratmak öncelikli hedeflerimizdir.

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. tüm insan kaynakları politikalarını gerçekleştirirken yasa ve kanunlara uygun hareket eder ve her zaman çalışanların menfaatleri korunur. Çalışanlarına karşı dürüst ve adil yaklaşırken; güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmaları sağlanmaktadır.

Oryantasyon

İşe alımı yapılmış çalışanlarımız ilk önce oryantasyon sürecine alınmakta olup bu sayede tüm lokasyonlarımızı ve uygulamalarımızı genel olarak öğrenmektedir.

Ücret Yönetim Sistemi

Ücret yönetim sisteminde Hay Group Metodolojisi kullanılmaktadır. İlgili görevin iş değerlemesi sonucu oluşan ücret kademesine göre ücretlendirme yapılmaktadır. Bu sayede doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak için piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen kademelere uyumlu bir ücret politikası uygulanmaktadır.

Eğitim

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. çalışanlarına eğitim ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişim eğitim imkanları sunulmaktadır. İhtiyaçlar belirlenmekte ve bir eğitim planı oluşturulmaktadır. Gelişimi desteklemek üzere oluşturulan eğitimler ile her lokasyondaki çalışanlarımıza eğitim hizmeti ulaştırılmaktadır.