Entegre Kalite politikamız

Enerji piyasasında %100 yenilenebilir Enerji Üretimine sahip özel sektör tedarikçisi olarak ENDA ENERJİ Holding A.Ş, kalite odaklı yaklaşımla hizmet veren, gerek tedarikçilerine, müşterilerine ve çevreye gerekse çalışanlarına karşı sorumluluklarının bilinciyle    faaliyetlerine devam eden bir kuruluştur. İstikrarlı ve sürekli artan başarı performansının ve iç/dış müşteri memnuniyetinin temel faktörü olan bu yaklaşımla, müşteri memnuniyeti ve kalitede süreklilik sağlamak hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir bir dünya için, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı da kendisine ilke edinen ENDA ENERJİ Holding A.Ş, gerek çalışma prensipleri, gerek sosyal sorumluluk, toplumsal ve çevresel bilinç ve gerekse insan haklarına verdiği önemle aşağıdaki ilkeleri Entegre Yönetim Sistem Politikası’nın yapı taşları olarak kabul etmektedir.

Çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak ve çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete destek vermek; çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek.
Ticari faaliyetlerde rüşvet ve haraç dahil, her türlü yolsuzlukla mücadele etmek.

Öncelikle müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı, tüm iş süreçlerimizi etkin şekilde yönetmeyi ve iyileştirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek, çevreci ve temiz enerji üretmeyi taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi performansının iyileştirilmesi amacıyla, çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için çalışmalar yaparız, fikir ve görüşlerini alarak sisteme katılımlarını sağlarız.

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için Entegre Yönetim Sistemi duyarlılığını esas alan bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi verimliliği açısından; müşteri memnuniyetinin sağlanmasını, kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını, yaralanmanın, sağlık bozulmalarının önlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Tüm operasyonel kararlarımızın Entegre Yönetim Sistemine etkilerini dikkate alarak faaliyetlerimizin doğal parçası olan süreç risklerini, iş sağlığı tehlikelerini, çevre etkilerini ve önemli enerji kullanım alanlarını belirler; etkilerinin asgariye indirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik planlı inisiyatiflerin devreye alınmasını taahhüt ederiz.alanlarını belirler; etkilerinin asgariye indirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik planlı inisiyatiflerin devreye alınmasını taahhüt ederiz.

Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçer ve enerji performansının iyileşmesine dayalı tüm tasarımları destekleriz.

Çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında en büyük enerjimiz ve motivasyon kaynağımız çalışanlarımızın farkındalığı ve katılımı olacaktır. Enda Enerji olarak amacımız rekabet gücümüzü sürekli arttırmak ve firmamızı gururla temsil edebilmektir.

Entegre Yönetim Sistemleri süreçlerimizi sürekli iyileştirmek; sistemin etkinliğini ve verimliliğini, teknolojik gelişmeleri  süreçlerimizde kullanarak  arttırmak.

Sözleşmelerimizin gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak tedarik ve hizmet sunmak.

Çalışanlarımız kuruluşumuz için bir değerdir”

Tedarikçilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi arttırmak.

 Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek ve sürekliğini sağlamak amacıyla, müşterilerimizin çözüm ortağı olmak

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, uygulanabilir şartları karşılayarak yönetim sistemini sürdürmek.

Var olan üstün hizmet kalitemizi daha da geliştirebilmek adına; faaliyetlerimizi düzeltici, önleyici, iyileştirici süreç odaklı yaklaşım ile gerçekleştirmek, ilkelerimizi ölçülebilir hedeflerimiz ile desteklemek.

Hedefimiz; her türlü müşteri talebi karşılayabilen, güvenilir ve sürekli olan, kaliteden ödün vermeyen, sektörde öncü olan, gelişen teknolojiyi yakından takip eden, dürüstlüğe ve satış sonrası hizmete büyük önem veren, zamanı iyi planlayıp kaliteyi ön planda tutarak hızlı bir hizmet sistemi uygulayan, dışa açık, sürekli gelişen uluslararası bir firma olmaktır.

 
ENDA ENERJİ, her zaman hizmette farklılık oluşturarak, sektörde yönlendirici bir kuruluş olarak çalışacaktır. Başta Yöneticilerimiz olmak üzere, tüm çalışanlarımız Entegre Yönetim Sistem Politikamızın ilkelerini uygulamak ve geliştirmekten sorumludur.