GERMİYAN RES / 10,8 MWe Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş

Ortaklık Yapısı

Egenda A.Ş.
%100
Başkan

Cem Bakioğlu

Başkan Vekili

Samim Sivri

Üye

Murat Demirer

Üye

Süleyman Kamil Şenocak

Üye

Ahmet Sırrı Yırcalı

Üye

Ahmet Metin Tarhan

Üye

Koray Kıymaz

Üye

Selçuk Borovalı

Üye

Hüseyin Metin Tuncay


Şirket Bilgileri

Tüzel Kişilik

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Kuruluş Tarihi

14.03.1997

Yatırım Tutarı

58.967.779 TL/18.605.750 $

Sermayesi

210.000.000 TL

Yıllık Üretim Kapasitesi

34,1 GWh/Yıl

Kurulu Gücü

12 MWm / 10,8 MWe

Tesis Tipi

Yenilenebilir

Enerji Kaynağı

Rüzgar

Lisans Alım Tarihi

29.05.2008

Tesis Yeri (İl / İlçe)

İzmir / Çeşme

Ticari İşletmeye Girişi

06.05.2016

Faaliyet Modeli / Süresi

Üretim / 49 Yıl

Ünite Tipi / Tedarikçi

E82-E2/Enercon

Ünite Sayısı

6

Rüzgar Sınıfı

II

Bağlantı Şekli

OG

Germiyan RES, Egenda A.Ş. tüzel kişiliği bünyesinde “Üretim Lisans” kapsamında faaliyet göstermektedir. Egenda’nın sahip olduğu 4 adet rüzgar santralinden en düşük kurulu güce sahip olan Germiyan RES, İzmir İli, Çeşme İlçesi, Güzelyertepe – Hırsıztepe – Germiyan Yalısı Reisdereköyü mevkiinde yer almaktadır. 10,8 MWe kurulu gücündeki tesise, 29.05.2008 tarihinde EPDK’dan 49 yıllık üretim lisansı alınmıştır.

Üretim lisansının 2008 yılında alınmasına karşın, o tarihte üretilecek elektriği ulusal şebekeye aktaracak TEİAŞ’ın gerekli iletim altyapısına ve ödeneğe sahip olmaması nedeniyle, uzunca bir süre yatırıma başlanamamıştır.

Sonuçta Çeşme yarımadasındaki yatırımcılarla TEİAŞ’ın oluşturduğu zöel bir modelle yatırım finansmanı çözülmüş ve iletim hattı yatırımları 2013 tarihi itibariyla tamamlanmıştır.

İletim altyapı probleminin çözülmesini müteakip, 2013 yılında başlayan finansman ve tedarikçi firma seçimleri 2015 yılında tamamlanmış, 2015 yılı Aralık ayında saha çalışmalarına başlanarak 06 Mayıs 2016 tarihinde tesisin ticari işletmeye alınması sağlanmıştır.

Germiyan RES’te 2017 yılından itibaren 10 yıl süre ile YEKDEM’den satış yapılacaktır. (İlk 5 yıl: 85,8 USD/MWh, ikinci 5 yıl: 73 USD/MWh)